min. 14 - 21  dni od akceptacji plików produkcyjnych do wysyłki - Capira. 15 lat kreatywni.