min. 35 - 40 dni od akceptacji plików produkcyjnych do wysyłki - Capira. 15 lat kreatywni.