min. 21 - 25 dni od akceptacji plików produkcyjnych do wysyłki - Capira. 15 lat kreatywni.